Rozpis Tisk článku  

Bodovací závod dvojic (score lauf) na horském kole s mapou se koná v jihovýchodní části Orlických hor a podhůří.
Letos podruhé zkoušíme kategorii pěší na 24 hodin a na zkoušku pěší 6ti hodinovku. Stejný princip závodu  (co nejvíc bodů na kontrolách). Rozdílnosti a další info pro kategorii pěší naleznete zde.

Závod může jet každý, kdo chce:
od rekreačních jezdců až po ostřílené borce !
Trasu si vybírá každý sám podle svých představ a možností. Celý závod absolvuje dvojice společně, takže je důležitá spolupráce a vzájemná sehranost. Závod ve dvojici násobí zážitky, i radost z úspěchu a případné krize a neúspěchy se snášejí mnohem lépe ;-).

Před startem dostane každá dvojice mapu a specifikaci kontrol. Po startu ještě obdrží bodové ohodnocení jednotlivých kontrol. Úkolem je nasbírat na kontrolách během časového limitu co nejvíce bodů. Bodovací závod je zajímavější než klasické maratony, protože nezáleží jen na fyzické kondici a technice jízdy, ale také na orientaci v terénu a zvolené strategii a taktice při postupu.

Každý se účastní na vlastní nebezpečí a je povinnen dodržovat platná pravidla a zákony související s pohybem na komunikacích a přírodě.


Pořadatel
OUTDOOR SPORT TEAM Rokytnice v Orlických horách

Datum závodu
Pátek - Sobota 23.-24.8.2024

Centrum závodu
Fotbalový areál 1.FC v Rokytnici v Orlických horách (změna vyhrazena)


Přihlášky 
http://server.softpc.cz/bloudil
Přihlašujte se on line do 20.8.2024. Do 10.8.2024 za zvýhodněné startovné 600,- Kč (za dvojici = 300,- za osobu), od 11.8.2024 do 20.8.2024 za 700,- (za dvojici = 350,- za osobu)
Jako rozhodné datum pro výši startovného se bere datum úhrady !!
Pozdější přihlášky budou akceptovány pouze dle možností pořadatele. Počet startujících je omezen na 300 účastníků. Stav přihlášek můžete sledovat v sekci registrace. Přihlášky na místě - v rámci prezentace obnáší startovné ve výši 800,- Kč/tým = 400,- za osobu.
Přihlásit se mohou jen osoby, kterým je v den závodu 18 let a více. Osoby mladší 18 let mohou startovat s písemným svolením zákonného zástupce.
V případě neúčasti se startovné nevrací, odhlášení je možné emailem na bloudil@orlickybloudil.cz do 20. 8. 2024 (storno poplatek 100 Kč).
Případné změny v přihlášce adresujte emailem na prihlaska@orlickybloudil.cz (manipulační poplatek 50 Kč).

Startovné
zvýhodněné: 600,- Kč/dvojici při platbě do 31. 7. 2024,
standardní ONLINE: 700,- Kč/dvojici za přihlášky podané od 1.8.2024 do 28.8.2024
Plné při prezentaci: 800,- Kč/dvojici (pouze hotově)
Platby za startovné, jsou splatné s podáním přihlášky na účet 1186169369/0800 (Česká spořitelna), variabilní symbol je telefonní číslo osoby (9 číslic), která podává přihlášku a odesílá platby (uvedené v přihlášce). Konstantní symbol 558. Doklad o zaplacení startovného vezměte k prezentaci pro případnou kontrolu.

Značení
Pro evidenci průchodu kontrolními stanovišti budou použity osvědčené kleště.

Ubytování Pořadatel ubytování nezajišťuje,
Zájemcům o ubytování doporučujeme využít nabídky rekreačních zařízení v blízkém okolí.
(doporučit můžeme např: Apartmány u ADAMA, Apartmány u Jakuba, Hotel Rokytenky, Penzion SEVERÁK, Penzion Rampušák, Hotel Orličan, Penzion Orlicko, Penzion Pašta , )

Parkování
Dle pokynů pořadatelů v okolí centra závodu.

Počet účastníků
Limit startujících - 150 týmů.

Prezentace na akci
cyklo: sobota 24.8.2024 v centru závodu od 9:00 do 10:30 hod.
pěší 24 hodin: pátek 23.8.2024 v centru závodu od  14:00 do 15:45
pěší 6 hodin: sobota 24.8.2024 v centru závodu od 9:00 do 9:30 


Start
Intervalový - nehrozí žádné návaly na startu.
cyklo: První závodníci startují 26.8.2023 v 11:00. Přesný čas startu se každý dozví při prezentaci.
Pěší 6 hodin: První závodníci startují 26.8.2023 v 10:00. Přesný čas startu se každý dozví při prezentaci.
Pěší 24 hodin: první závodníci budou startovat 25.8.2023 v 16:00 po třech dvojicích každých 5 minut . Přesný čas startu se každý dozví při prezentaci.  (budeme řešit operativně dle situace)


Délka tratí
časový limit
cyklo: 5 hodin pro všechny cyklo kategorie,
pěší:  24 hodin, 6 hodin

Mapa
Turistická mapa MAPY.CZ. Pro závod bude vydán speciální výtisk mapy. Přihlášení účastníci obdrží mapu od pořadatele při prezentaci (jedna pro dvojici, další možno dokoupit na místě za mírný obulus).

Kategorie
"ŘEKLO SE BEZ BAB"
MM součet věku obou závodníků do 80 let (včetně, v den závodu)
MM+ součet věku obou závodníků větší než 80 let
MM++ součet věku obou závodníků větší než 100 let

"DÁMSKÁ JÍZDA"
DD součet věku obou závodnic do 80 let (včetně, v den závodu)
DD+ součet věku obou závodnic větší než 80 let
DD++ součet věku obou závodníků větší než 100 let

"MIX"
MIX součet věku obou závodníků do 80 let (včetně, v den závodu)
MIX+ součet věku obou závodníků větší než 80 let
MIX++ součet věku obou závodníků větší než 100 let 

"RO"
Rodinné týmy, alespoň dvě generace a jeden účastníky mladší 15-ti let

"e-kolo"
Nesoutěžní kategorie pro ty kteří si to chtějí vyzkoušet. Kategorie je bez dalšího rozlišení

"Pěší - cestou necestou 6"
dvou členné týmy bez dalšího rozdělení

"Pěší - cestou necestou 24"
dvou členné týmy bez dalšího rozdělení. Start v pátek 27.8.2021 v podvečerních hodinách (16:00). Bude včas upřesněno, přihlášení budou průběžne informování mailem


Doprovodné aktivity - sobota
Párty stan, občerstvení a zábava zajištěna
Program pro děti - skákací hrad, jízda zručnosti, atp.
Úschovna a mytí kol, servis, prodej doplňků a příslušenství                                         

Vyhlášení vítězů
Pro první 3 dvojice ve všech kategoriích budou připraveny diplomy, trofeje a drobné ceny od BLOUDILOVÝCH partnerů.
Tombola se zajímavými cenami téměř pro každého.

Doporučené vybavení
Horské nebo trekingové kolo, náhradní díly a duše, mapník, povinná přilba.
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu.
Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků.
Pro pěší bude povinná výbava upřesněna.

Další informace
GSM: +420 774 260 160
Email: michal@Orlickybloudil.cz

Pravidla a podmínky

  1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí. některé části tratí vedou prostorem CHKO Orlické hory, je proto nutné respektovat pravidla pobytu daná Správou CHKO.
  2. Každý z účastníků obdrží na startu závodu cykloturistickou mapu a s vyznačenými kontrolními body, jejich popis jejich bodovou hodnotou obdrží na první povinné kontrole po startu.
  3. Záleží na dvojici, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získala co největší počet bodů.
  4. Startuje se po jedné minutě vždy 2-4 týmy (možná úprava dle počtu účastníků) - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 10 minutovou časovou rezervou tak, aby dvojice byla včas připravená na svůj startovní čas (uveden ve startovní listině a kartě). Jestliže se dvojice dostaví později, závodník přijde o své minuty bez náhrady.
  5. Průchod kontrolními body si závodníci značí kleštěmi na startovní kartu. Závodníci musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech a dohled" a to tak, aby mohli kdykoli prokázat rozhodčímu společnou jízdu v páru. Kontrolními body a do cíle musejí projíždět těsně vedle sebe nebo za sebou. Motem závodu je heslo "Ve dvou se to lépe táhne."
  6. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.
  7. Cizí pomoc na trati je vyloučena. Závodníkům využívajícím cizí pomoc (stopování, jízda vlakem, atp :-D ) hrozí diskvalifikace.
  8. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v přihlášce stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.
  9. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty atd.
  10. Celý závod se řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici v na www.mtbo.cz

 

 

11.08.2023
   Zkontrolujte si průběžně úhrady. Pokud by něco nesedělo dejte vědět.

11.08.2023
   Zaregistrováno 42 týmů, mapy v tiskárně, trika ve výrobě. Vše se nám posouvá správným směrem

01.08.2023
   ORLICKÝ BLOUDIL 2023: PŘÍPRAVA V PLNÉM PROUDU. UŽ SE NA VÁS TĚŠÍME .

© www.orlickybloudil.cz a TH SOFT 2024  
created by Jiří Trojan 05/2010